2,5 miljoner euro till Cellink-projekt

17 juli, 2018

Projektet syftar till att utveckla och kommersialisera en specifik bioprintingplattform, inklusive biobläck, mjukvara och hårdvara specialiserade för utskrift av mänskliga cancertumörer. Europeiska kommissionen finansierar med 2,5 miljoner euro.

– Vi är otroligt tacksamma för finansieringen från EU som bidrar till fortsatt utveckling av nya teknologier inom Europa och ser fram emot att skapa värde för våra nuvarande och framtida kunder inom läkemedelsindustrin, men viktigast, att skapa patientnytta världen över, säger Erik Gatenholm, VD, CELLINK

Projektet sträcker sig över 29 månader och drivs enbart av CELLINK. Målet med projektet är att erbjuda en ”high throughput screening platform” till läkemedelsföretag som gör det möjligt för dem att studera cellreaktioner inom cancertumörer när de utsätts för olika läkemedel. CELLINK har fått ett LOI från ett globalt läkemedelsbolag som kommer att hjälpa till med valideringen av plattformen. Om projektet lyckas kommer det att generera intäkter till CELLINK genom försäljning av biobläck, programvara och system.

Den totala projektbudgeten är 3,5 miljoner euro, CELLINK kommer att finansiera 1,0 miljoner euro och Europeiska kommissionen 2,5 miljoner euro.

CELLINK är ett av våra spännande bolag i Biotech Center och tillhör inkubatorn på GU Ventures.

Foto: CELLINK

För mer information, v g kontakta Erik Gatenholm, VD, telefon: +46 73 267 00 00 eller e-post: eg@cellink.com