Regeringen stakar ut vägen för strategiarbetet

11 juni, 2019

Jenni Nordborgs uppdrag utökas.

Regeringen listar åtta områden som arbetet med den nationella life science-strategin ska prioritera. Samtidig utökas uppdraget för samordnaren Jenni Nordborg till heltid.

I en debattartikel i Dagens Medicin stakar statsråden för de tre departementen bakom life science-kontoret ut banan för strategiarbetet.

– Det är vår ambition att en strategi med brett förankrade målsättningar ska ge en tydlig riktning för Sveriges ambition att vara en ledande life science-nation, skriver näringsminister Ibrahim Baylan, forskningsminister Matilda Ernkrans och socialminister Lena Hallengren (samtliga S).

Överst på listan står partnerskap, samordning och långsiktighet.

Därefter kommer nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation – en fråga som har lyfts i merparten av de inspel som gjorts till strategiarbete.

Övriga rubriker på listan:

  • Policyutveckling och etik
  • Integrering av forskning och innovation i vården
  • Välfärdsteknik i omsorgen.
  • Forskning och infrastrukturer.
  • Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
  • Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

– Det är en priolista som täcker in mycket av de behov och den utveckling vi ser i våra samverkansprojekt och acceleratorverksamhet, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

– Den tydliga markeringen, att strategin måste omfatta integrering av forskning och innovation i vården samt välfärdsteknik i omsorgen, är också betydelsefull.

Mycket bra att lyfta strategins betydelse för att attrahera kapital och kompetens till Sverige

Charlotta Gummeson

– Det är också mycket bra att lyfta strategins betydelse för att attrahera kapital och kompetens till Sverige.

I samband med att regeringen pekar ut färdriktningen för strategiarbetet utökas Jenni Nordborgs uppdrag som nationell life science-samordnare till en heltidstjänst under den innevarande mandatperioden.