20 MSEK i Innovationsfonden nu möjliga att söka för VGR-medarbetare

9 oktober, 2017

I syfte att ta tillvara medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen 20 miljoner till utlysningen Innovationsfonden 2018. Sök första delen senast den 31 oktober 2017!

Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

Årets utlysning kommer att ske vid tre olika tillfällen. Vid det första utlysningstillfället, till och med 31 oktober, 2017, finns det två olika beloppsnivåer för ansökan:

Nivå 1: Belopp mellan 50 000 till 100 000 kronor.
Nivå 2: Belopp mellan 100 001 till 1 500 000 kronor.

Innovationsfonden är till för vårdmedarbetare som vill ha stöd för att utveckla nya lösningar inför framtidens vård. Syftet är att bidra till stärkt innovationsförmåga inom hälso- och sjukvård. Bland annat är Lotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park, med i slutbedömningskommittén.

Flera av projekten som sökte förra året har inlett eller tänker sig samarbeten med företag. Om du har frågor eller är osäker på om ditt projekt kan passa in, v g kontakta Mats Andrén, projektledare för Innovationsfonden, via e-post innovationsfonden@vgregion.se eller telefon 070-020 65 22.

Tack vare pengar från Innovationsfonden har totalt 39 innovativa projekt fått möjlighet att utveckla sin idéer 2017. Snart kanske ditt projekt kan göra skillnad! Se film

Under 2018 kommer det finnas ytterligare två tillfällen att ansöka om finansiering för Nivå 1. Dessa tillfällen är planerade för februari och maj, 2018.