3 frågor till Maria Kaaman, Vinnova

17 december, 2018

Hallå där, Maria Kaaman, Handläggare på Vinnova! Ni har rest runt och besökt olika inkubatorer inom life science i Sverige. Vad har främsta syftet varit?

Framför allt att förstå vilka utmaningar och behov som finns. Det är viktigt för oss att förstå vilka processer, metoder och verktyg som styr och bra att få en överblick i hur ni jobbar. Det blir något helt annat när man kommer ut och träffas till skillnad från att enbart läsa rapporter.

Vad är gemensamt och vad skiljer sig mellan de inkubatorer ni besöker?

Olika geografier har olika styrkeområden och inkubatorerna arbetar olika beroende på olika förutsättningar. Men gemensamma utmaningar för de flesta är att få in bolag och att ha kundfokus tidigt i processen. Det varierar ju såklart beroende på vilket område man verkar inom. Bolag inom digital hälsa jobbar när kund från dag ett. Att finna kapital i rätt fas och att finna rätt kompetens till bolagen är också alltid en utmaning. Från ledning till styrelse.

Vad tar ni med er från dagen hos Sahlgrenska Science Park?

Det internationella fokuset och samverkan var tydligt. Framför allt att Sahlgrenska Science Park verkar brett inom området life science, ni ser ett transformationsskifte och att mycket samverkan kan ske gränsöverskridande med andra branscher som är styrkeområden i regionen, som ICT och mobility. Men också att samverkan sker mellan flera olika aktörer inom regionen, bland annat inkubatorerna. Det var också intressant att träffa bolag och få konkreta exempel!

Med under dagen var också MindFam, ett bolag inom Sahlgrenska Science Parks accelerator, som presenterade sin digitala plattform för att träffa legitimerade psykologer och psykoterapeuter online. MindFam är också en del av Health Tech Nordic, en snabbt växande gemenskap av pionjärer inom health tech-området.

Bild överst fr vänster: Göran Leonardsson, Charlotta Gummeson, Jennifer Grönqvist, Maria Kaaman, Erik Heimer, Emelie Falk, Lena Nyberg
Bild nederst: MindFam

Intervju: Lizelotte Edvinsson


Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram & acceleratorn
+46 703 969 309