18 projekt vidare i BIO-X inom ICT/e-hälsa

1 november, 2014

Utlysningen inom ramen för BIO-X öppnade nationellt i maj. Nu är 18 projekt utvalda att gå vidare till nästa fas och söker nu samarbetspartners. Projekten handlar om olika ICT-baserade lösningar som förbättrar individanpassad behandling och vård. Är du intresserad av att veta mer? Läs om projekten på BIO-X.nu!

Det behövs bättre verktyg för effektiv datainsamling, enkel tillgång till relevant information och snabb kommunikation mellan vårdpersonal, vårdnadsgivare och privatpersoner. Samtliga 18 projekt som gått vidare i processen har tilldelas en coach, för att kunna vidareutveckla sina ansökningar. En integrerad den av denna fas är att stärka projektteamen genom att matcha dem med partners från sjukvården och industrin.

Sahlgrenska Science Park utgör idag en nod i BIO-X programmet, motsvarande Uppsala BIO som har utvecklat processen. BIO-X är numera ett nationellt program som utifrån ett industriellt perspektiv stödjer life science relaterade projekt. Det riktar sig till forskare, vårdanställda samt företag med lösningsförslag till väldefinierade behov inom sjukvård, industri och samhälle. Projekten ska bli attraktiva investeringsmöjligheter för investerare eller bolag och därmed bidra till svensk tillväxt. Inom BIO-X får projekten en möjlighet att ta det första kritiska steget för kommersialisering. En stringent urvalsprocess inkluderar oberoende experter inom området. Utöver finansiering får projekten fortsatt stöd samt tillgång till experter som finns i nätverket kring BIO-X. Projekt inom BIO-X programmet är delfinansierade av VINNOVA.

För mer information om matchmaking inom ICT/e-hälsa, v g kontakta Anna Ridderstad Wollberg, +46 (0)70-303 83 04. Se även www.bio-x.nu