Ny omvärldsrapport: e-hälsa kan bli nästa exportsuccé för Västsverige

12 oktober, 2018

Det västsvenska näringslivets kompetensprofil ger regionen möjlighet att ta en ledande roll i den explosiva utvecklingen av health tech – digitala vård- och hälsotjänster. Den slutsatsen dras i en färsk omvärldsrapport från Sahlgrenska Science Park.

Samma kompetenser som ligger bakom den stora omställningen av fordonsindustrin får central betydelse för paradigmskiftet inom life science.

I omvärldsrapporten The Power of Coaction ges fakta bakom slutsatsen att Västsverige därför är en av Europas mest attraktiva regioner för life science-investeringar. Globala megatrender, ICT-kompetens, ett starkt samverkansklimat och näringslivets förmåga att bygga värden inom life science-sektorn över tid lyfts särskilt fram.

AI, mobilitet och uppkopplade enheter kommer enligt rapporten få lika stor påverkan på vården som att självkörande, uppkopplade och elektrifierade fordon helt förändrar villkoren för transportsektorn.

– Regioner som har tillgång till såväl ICT, som en väl fungerande life science-miljö, akademisk forskning och en stor vårdproduktion med testmiljöer kommer att ha framgång i denna utveckling, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

Som exempel visas en sammanställning som gjorts för Business Region Göteborg av starka varumärken och innovativa företag som finns på plats inom regionen. Det är verksamheter i olika branscher som nu ser nya möjligheter att produkt- och tjänsteutveckla tillsammans.

– Det som nu händer inom digital hälsa – health tech – bygger på gränsöverskridande samarbeten mellan branscher som tidigare inte förknippats med vård- och hälsotjänster. Vi ser en dramatisk tillväxt på detta område och visar med rapporten att Västsverige har alla möjligheter att bidra till en positiv utveckling i ett nordisk och globalt perspektiv, säger Charlotta Gummeson.

The Power of Coaction – Life Science West Sweden 2018 är framtagen inom Catalyser, ett initiativ som Sahlgrenska Science Park driver i samarbete med Business Region Göteborg, med finansiering från EU och Västra Götalandsregionen. Rapporten kan hämtas här

Text: Kenny Genborg