Min doktor & ICA-avtal skapar debatt

24 september, 2018

Efter förra veckans affär äger ICA-gruppen 42 procent av den digitala vårdtjänsten Min doktor – via Apoteket Hjärtat. Det borde inte få förekomma, skriver läkarförbundets Elin Karlsson på DI Debatt.

Hon påpekar att dagens lagstiftning förbjuder läkare från att äga apotek. Tanken med lagstiftningen var ursprungligen att förhindra att samma aktör har ekonomiska intressen både på förskrivnings- och apotekssidan. Nu håller den dynamiken på att förändras, menar hon.

”Möjligheten för apotekskedjor att äga vårdföretag innebär en risk för ökade kostnader för patienten samtidigt som det varken är samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart”, skriver hon och efterlyser snabb utredning av frågan.

Malmöbaserade Min Doktor är en del av det EU-finansierade nätverket HealthTech Nordic som drivs av Sahlgrenska Science Park och andra ledande inkubatorer i Norden. 

– Det nordiska samarbetet är väldigt betydelsefullt för att ta vara på den snabba utvecklingen med digitala lösningar inom det nya affärssegmentet health tech, säger Jennifer Grönqvist, affärsrådgivare inom digital hälsa på Sahlgrenska Science Park.

Text: Kenny Genborg