”Priset kan anpassas till möjligheten att betala”

13 september, 2018

– AI och big data är något som diskuteras mycket inom Astra Zeneca, både när vi pratar om forskningen och andra delar av företaget. Det säger AstraZenecas nya Sverigechef Katarina Ageborg i en stor intervju med Göteborgs-Posten. 

Katarina Ageborg är bosatt i Göteborg. Hon är jurist med 20 år bakom sig i bolaget. Nu har hon tagit över efter Jan-Olof Jacke som chef för den svenska verksamheten. Men hon är fortfarande ansvarig för hållbarhetsfrågorna i hela koncernen och sitter i den globala ledningsgruppen.

Det innebär att hon både har ett övergripande koncernperspektiv och driver frågor som gäller förutsättningarna för den svenska verksamhetens utveckling.

I GP-intervjun talar hon bland annat om utmaningen att etablera en gemensam företagskultur i en global koncern, men också om trenden flexibel prissättning och nya betalningsmodeller inom läkemedelsbranschen.

– I hållbarhetsstrategin ingår att så många som möjligt ska ha tillgång till rätt läkemedel, men vissa länder eller individer har inte samma möjligheter att betala som andra. I förhandlingarna med företag eller myndigheter, beroende på vem det är som säljer läkemedel i det aktuella landet, kan vi då ha en prissättning som är anpassad till möjligheten att betala, säger Katarina Ageborg till GP.

Jan-Olof Jacke är numera VD för Svenskt Näringsliv.

AstraZeneca medverkar med monter och på scenen i årets Park Annual by Sahlgrenska Science Park den 27/9. Möt dem där!

Text: Kenny Genborg. Bild: AstraZeneca