Bennet lovar investeringar – om staten går före

6 september, 2018

Staten borde minst fördubbla investeringarna i forskning, till 1,5 procent av BNP. Det tycker den västsvenske industrimannen och företagsledaren Carl Bennet i en intervju med Svenska Dagbladet om den ekonomiska politiken. I så fall vill han själv vara med och matcha genom att öka de investeringar han redan gör. Men han gör också bedömningen att andra delar av svenskt näringsliv skulle följa efter för att ”se till att svensk forskning skapar kunskapsmiljöer i världsklass”.

 

Carl Bennet är en av Sveriges största privata investerare i life science-sektorn. Han är bland annat huvudägare i Getinge, Lifco och Arjo. Park Annual, som Sahlgrenska Science Park arrangerar 27 september, deltar Carl Bennet i en paneldiskussion tillsammans med Jenni Nordborg, regeringens nationella samordnare för life science, och Sahlgrenska akademins dekanus Agneta Holmäng.  Samtalet kommer att handla om den svenska life science-strategins möjligheter och utmaningar, och om hur dagens studenter förbereds för framtiden.

 

Även Volvo Cars vd Håkan Samuelsson, en annan av Sveriges tyngsta företagsledare, riktar sig till politikerna med sin uppfattning om vad som krävs för att försvara svensk konkurrenskraft. I en debattartikel i Dagens Industri inför valet utvecklar han sina tankar om ”flera oroande tecken för vår framtida utveckling” och behovet av en pragmatisk och mer beslutsför politisk ledning. Samuelsson riktar in sig på infrastruktur i eftersatt skick, segregation och trygghetsfrågor. Men han lyfter också det innovativa näringslivets behov av att kunna attrahera och behålla internationell toppkompetens.

 

Anmäl dig till Park Annual här! 

Text: Kenny Genborg