Innovation och upphandling med dialog

24 maj, 2018

Innovation är en prioriterad fråga inom Västra Götalandsregionen. När de upphandlar innovativt är det viktigt att innovationen har gjort bevisad nytta samtidigt som den är ny inom VGR. Vad är det viktigaste budskapet?

– Våga! Det är viktigt att våga. Bli inte förskräckt, varken för att det handlar om upphandling eller innovation, säger Carin Sjösten Nilsson, enhetschef inom Koncerninköp VGR, strax före vårt event Innovation och upphandling. Tillsammans med kollegan, materialkonsulent Christian Markman, talade hon med stort engagemang och deltog i efterföljande dialog. Ämnet lockade många intresserade deltagare.

En nyhet är utvecklingsfrämjande upphandling med tidiga dialogmöten. Västra Götalandsregionen arbetar idag en del med omvärldsbevakning. Hållbar upphandling är viktigt och VGR är en Fair trade-region. Därför är dessa ska-krav.

– Vi är stolta över att vi har en verksamhetstyrd inköpsprocess, säger Carin Sjösten Nilsson.

Det är rätt speciellt med 19 sjukhus i regionen. Koncerninköp har cirka 10 000 leverantörer och cirka 150 anställda. Därtill finns upphandlingsgrupper med drygt 1 000 medarbetare från verksamheterna. Syftet är att ge sakkunskap i inköpsprocessen.

Upphandling är ett verktyg genom vilket innovation kan uppmuntras och nya lösningar, som är till nytta för verksamhet, kan utvecklas.

Text: Annika Åkervall