Många vill förebygga stroke

17 maj, 2018

Att världens största strokekonferens går av stapeln i Göteborg är stort. Den 16-18 maj träffas cirka 4 500 forskare och kliniker på ESOC 18den stora årliga Europeiska strokekongressen, i år på Svenska Mässan. I anslutning till detta hölls ett seminarium för allmänheten, för att redogöra för de stora förbättringarna som ägt rum kring den stora folksjukdomen de senaste åren och vad som kan stå för dörren i nära framtid.

Det var fullsatt i Göteborgs universitets vackra aula, trots hård konkurrens av härlig vårvärme. Ett engagerat team av läkare och patienter samt en musiker och vår affärsrådgivare inom digital hälsa talade, utifrån sina olika perspektiv.

– Digitala verktyg kan göra skillnad, säger Jennifer Grönqvist, Sahlgrenska Science Park. Hon beskrev hur appar och andra digitala lösningar skulle ha underlättat för hennes pappa efter stroken. Själv använder hon många digitala verktyg och kommer självklart att uppmuntra sin dotter att förebygga besvär (eftersom ärftlighet är en riskfaktor).

Med preventiv strokevård och hållbar hälsa i fokus lämnade hon sedan över ordet till Richard Åström, VD för MusicforMoods. Förutom att spela fantastiskt vackert på flygeln i aulan fick deltagarna ta del av hur pulsen sänks av musiken, vilket visas i appen.

Stroke ökar hos unga. Stillasittande utgör en högre risk än måttlig övervikt, stress likaså.

Mötet var initierat av Christian Blomstrand, styrelseordförande i Stroke Invest som arbetar ideellt med att stödja strokeforskning i Västsverige. För mer information, kontakta Christian via telefon 0739-011050 eller e-post christian.blomstrand@neuro.gu.se

Text: Annika Åkervall