Chalmers rektor ser stora möjligheter med AI

19 april, 2018

Chalmers förbereder sig för att satsa >100 miljoner på AI och vår första kartläggning av life science-företag verksamma inom AI i Västsverige är extra aktuell nu i samband med presentationer på Vitalis (Välkommen till monter B01:11!). Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskola och en av våra viktiga styrelsemedlemmar i Sahlgrenska Science Park: Hur ser du på framtiden för artificiell intelligens?

– AI tillsammans med andra delar av den snabba digitala utvecklingen och ytterst framtida kvantdatorer kan ge otroliga möjligheter. Sverige har idag potential att bli världsledande inom kvantteknologi och inom AI ligger företagen i regionen långt framme. AI-utvecklingen kan inom några år kraftigt påverka vården och knyter vi samman digital teknik med vården på ett tidigt stadium går vi en mycket spännande framtid till mötes – till nytta för individer och samhälle, säger Stefan Bengtsson.

Utvecklingen av en kvantdator med långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer pågår redan på Chalmers. Eventuella tillämpningar ligger här långt fram i tiden.

Läs mer om forskningssatsningen i miljardsatsningen inom kvantdatorområdet här

Ladda ner presentationen av den första AI-kartläggningen här

Text: Annika Åkervall / Foto: Anna Hult