Varje sekund är viktig

16 mars, 2018

Akutsjukvården hämmas av tidsödande letande efter information i olika system där man riskerar att missa viktig information om patienten. – När det handlar om liv och död är ju varje sekund viktig, säger Karl Ahlstedt, VD på Aweria, som tagit fram en digital lösning som samlar all information i en sammanhängande plattform.

Efter flera års projektverksamhet togs IT-plattformen fram av startupföretaget Aweria i Göteborg hösten 2014. Sedan dess har det tagits i drift i Region Halland, Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting. Idag pågår diskussioner och förhandlingar med flera ytterligare landsting.

Plattformen, som effektivt suddar ut organisationsgränser, har förändrat synen på akutsjukvård. Och gjort Aweria till en av kandidaterna till eHealth Award 2018.

– När vi talar om akutsjukvård så menar vi hela den akuta vårdkedjan: hela förloppet från ett telefonsamtal till 112, där teleoperatören ofta är den första informationspunkten, förklarar Karl Ahlstedt.

Ambulanspersonalens iakttagelser, åtgärder och den behandling som påbörjas dokumenteras fortlöpande i systemet. Liksom allt som händer under transporten fram till sjukhusets akutintag.

– På akuten kan vårdpersonalen följa allt som händer i realtid och är på så sätt väl förberedd när patienten väl kommer in, säger Karl. – I princip behövs ingen dubbeldokumentation vid överrapportering från ambulanspersonal till akutmottagning, man bara fortsätter på samma journal. På så sätt sparar man in mycket tid, som kan bli avgörande för utgången.

I Norrbotten har man till exempel räknat ut att man tack vare plattformen sparat in i genomsnitt nio viktiga minuter per akutpatient bara på att slippa leta efter information.

– Det finns alltså en stor potential att spara in tid och att använda de resurser som finns på ett bättre sätt, konstaterar Karl. – Vi har fått mycket positiv feedback från våra kunder, förutom att patientsäkerheten ökat tycker man även att arbetsmiljön blivit bättre.

Det unika med Awerias plattform är att den skapar en ordnad struktur av information i komplexa flöden, över organisationsgränser.

– Eftersom larmcentraler, ambulans och akutmottagningar drivs av olika organisationer har de olika systemen tidigare inte kunnat kommunicera digitalt på ett bra sätt. – Man har använt papper och penna, pratat i telefon eller faxat. Det är tidsödande och osäkert, man riskerar att tappa information. Vi har löst det här problemet genom en helhetslösning som kopplar ihop de olika systemen.

Karl Ahlstedt tycker att det känns spännande inför årets eHealth Award:

– Det har ju på kort tid blivit ett prestigefyllt pris. Vi var nominerade även förra gången och fick en hel del uppmärksamhet då. Att vinna skulle innebära ett stort erkännande.

eHealth Award, som utdelades för första gången i fjol, ska synliggöra innovationer inom digital hälsa och bidra till ”Vision e-hälsa 2025”. Svenska småföretag, högst 20 anställda, kan nomineras. Anmälningstiden går ut den 21 mars. Vinnaren presenteras på invigningsceremonin av Vitalis den 24 april. Priset är 50 000 kr, IP-rådgivning värd 40 000 kr av Synergon AB, deltagande vid relevant konferens samt publicitet på sociala medier. Bakom priset står Vitalis, HealthTech Nordic, Cerner och Sahlgrenska Science Park.