Bidra med din idé för bättre livskvalitet vid bröstcancer

15 juni, 2017

Det nya initiativet Crowd Ideas syftar till att låta fler vara med och bidra med innovation för en bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas. Nu kan du bidra med din idé på projektets idésida till och med den 15 oktober.

Spännande studentdiskussioner följdes av intressant pressmöte på Sahlgrenska Science Park och publicitet i radio etc. Crowd Ideas är ett samarbete mellan Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, Novartis, Sahlgrenska Science Park, Chalmers Centre for Healthcare Improvement, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

– Det här är jättespännande och vi välkomnar idéer från alla håll. Vi ser egentligen inga gränser för vad det är för idéer. Det är viktigt med utveckling så att vi använder våra samhällsresurser på rätt sätt, säger Göran Landberg, professor vid Göteborgs universitet, överläkare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föreståndare för Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine.

– Crowd Ideas öppnar upp för alla som har en idé kring vad som kan göra vården eller vardagen för de som drabbas av bröstcancer bättre. När man talar om bröstcancer så talar man ofta bara om vården men frågan om bröstcancer är mycket större än så. Livet med bröstcancer påverkas i stort och det blir en samhällsfråga. Det är det här som är så elegant i det här projektet! Här öppnar vi upp för alla medborgare att påverka och komma in med idéer, säger Rose-Marie Fredriksson från Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän

Den 15 oktober är nu slutdatum för insamlingen. Därefter kommer en projektgrupp att sortera och gruppera alla idéer, för att sedan slussa dem vidare till lämplig aktör inom eller utanför Västra Götaland, där vi hoppas att idén kan utvecklas vidare. Genom att allt som kommer in synliggörs, kan flera aktörer inspireras till att vidareutveckla och skapa värdefulla lösningar.

Nu kan vem som helst gå in på idésidan här eller via Bröstcancerföreningens hemsida och bidra med en idé. Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta Rose-Marie Fredrikson från Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän på telefon, 073-941 98 10.

På bilden syns Åse Rosenqvist (Novartis), professor Göran Landberg (Göteborgs universitet m m) och Ros-Marie Fredrikson (Bröstcancerföreningen Johanna).