100 miljoner till cancerforskning i Göteborg

18 november, 2018

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till cancerforskning under nästa år, vilket är det största beloppet någonsin. Och av dessa går nästan 100 miljoner till Göteborgs universitet.

Ett trettiotal forskarteam i Göteborg lär nu vara extra taggade. Det högsta anslaget till Göteborgs universitet går till professor Ruth Palmer, Sahlgrenska akademin, som får totalt 1,5 miljoner per år i tre år samt ett extra anslag på 1,8 miljoner per år i tre år, för att arbeta mot framförallt barncancer.

– Det är verkligen fantastiska nyheter för min forskningsgrupp och jag är mycket tacksam för denna generösa finansiering, sade Ruth Palmer när hon nåddes av den glada nyheten från Cancerfonden. 

Forskningsprojektet kallas Signalöverföring mekanismer av tyrosine kinase receptorn ALK och dess kontroll av tillväxt i Drosophila och mus.

Bland topp 3 finns också projekt om Translationell och klinisk cancerforskning för att finna nya behandlingar av patienter med spridd hud- eller ögonmelanom (Jonas Nilsson, 2,2 miljoner/år i tre år) och Fusionsonkogener och andra genomiska avvikelser i körteltumörer – från upptäckt till utveckling av målstyrd terapi (Göran Stenman, 2 miljoner kronor/år i 3 år).

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Nytt för i år är den ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om. 

Enligt beslutet av forskningsnämndens får forskningsprojekt inom följande områden i Göteborg anslag:

 • Patientspecifik behandling av lungadenocarcinom baserat på molekylär patologi
 • Nya metoder för att analysera och förbättra diagnostik och behandling av spridd cancer med radioaktiva läkemedel
 • Modellering och karaktärisering av chimära transkriptionsfaktorer som associerar med aggressiva subtyper av akut leukemi
 • Regulation of tumour immunity by non-conventional T lymphocytes
 • Proteinkinas C som måltavla för behandling av bukspottkörtelcancer
 • The herpesvirus replisome: functional characteristics and structural biology
 • Rollen för det molekylära chaperonet CCT i remodellering av cellskelettet och metastasering
 • Translationella studier av tumörer i kolon och rektum i avsikt att finna folat-associerade biomarkörer för prediktion av effekt och bieffekt vid cytostatikabehandling
 • Individualiserad och kombinatorisk behandling av ickesmåcelliglunglcancer, morgondagens kliniska behandlingsätt i en preklinisk forskningsmiljö
 • Immunterapi vid solid och hematopoietisk cancer
 • Prognostiska biomarkörer som nya behandlingsmetoder mot aggressiva bröst- och äggstockscancrar
 • Minska dödlighet i kolorektal cancer genom att förhindra spridning av cancerceller till bukhinnan samt att identifiera biologiska markörer
 • Ny användning av befintligt läkemedel för att behandla patienter med hjärntumörer
 • Lungnoduler: potentiell lungcancer eller ”ofarlig prick”? Riskstratifiering av lungnoduler upptäckta i populationsstudien ”Swedish CArdioPulmonary bioImage Study” (SCAPIS) med mål att utveckla en enkel uppföljningsalgoritm
 • Studier av den prognostiska och terapeutiska potentialen hos långa, icke-kodande RNAmolekyler vid lungcancer och neuroblastom
 • Mutationsheterogenitet i icke-kodande genomiska regioner i cancer
 • Målsökande strålbehandling med alfastrålande nuklider: utveckling av radiofarmakakemi
 • Tumörkarakterisering och tidig utvärdering av cancerbehandling med avancerade MR-metoder
 • Neuroblastom-genomet; karakterisering, biomarkör-identifiering och stratifiering
 • Behandling av metastaserande kolorektal cancer – ett multidisciplinärt program med fokus på kirurgonkologisk behandling av levermetastaser
 • Translationell och klinisk cancerforskning för att finna nya behandlingar av patienter med spridd hud- eller ögonmelanom
 • Signalöverföring mekanismer av tyrosine kinase receptorn ALK och dess kontroll av tillväxt i Drosophila och mus (*)
 • Könshormonsmönster som biomarkörer för prostatacancer
 • T cell immunitet mot tumörer i tjocktarmen
 • Immunterapi mot tumörer genom blockering av PD-1-PDL-1 interaktioner med antikroppar: studier av resistensmekanismer för behandling
 • Molekylär analys av DNA-reparationsmekanismer i murina könsceller
 • Tidig och sen inflammation i tarmväggen och tarmhälsan hos canceröverlevare – ett translationellt normalvävnadsprojekt
 • Fusionsonkogener och andra genomiska avvikelser i körteltumörer – från upptäckt till utveckling av målstyrd terapi
 • Vi närmar oss nya icke-invasiva tester för riskklassificering och diagnostik av gynekologisk cancer; med särskilt fokus på cancer i äggstockarna
 • Helicobacter pylori och magsäckscancer. Kolhydratreceptorers betydelse för H. pyloriinducerad inflammation
 • Suppressiva eosinofiler förenklar diagnostiken av ”graft-versus-host”-sjukdom
 • Funktionen av intestinala makrofager och dendritiska celler i kronisk tarminflammation och kolorektalcancer
 • Immunoterapi av human kolorektalcancer: Tillämpning vägledd av genetisk tumöranalys, multifärgshistologi av immunceller och in vivo validering
 • FET-gruppen av Fusionsonkogener – Transformationsmekanismer, Epigenetik och Terapiförsök

Läs mer om Cancerfondens anslag här 

Se även artikeln Göteborgsprofessor vald till Årets cancerforskare.

Text: Annika Åkervall