Vill du veta mer?

Marina Lovblom ansvarar för Sahlgrenska Science Parks rekryteringstjänst, och även för stödet inom rekrytering och teamutveckling. Har du frågor?
Hör av dig till Marina på 0762-55 61 37 eller marina.lovblom@sahlgrenskasciencepark.se