Röster från hyresgäster

Monivent sitter på Sahlgrenska Science Park, mitt i myllret av forskningsavknoppningar och uppstartsbolag inom life science. Det är ingen slump, påpekar vd Maria Lindqvist.

”Man kommer i kontakt med andra bolag som håller på med liknande saker, har samma utmaningar och vi kan stötta varandra” säger Maria.

Bolaget Monivent är en avknoppning från Chalmers Entreprenörsskola som utvecklar mätteknik som kompletterar dagens utrustning för återupplivning av nyfödda. Genom att mäta och visualisera luftflödet vid assisterad andning ska tekniken avhjälpa risken att barnets lungor tar skada av behandlingen.