Zacco

Zacco skyddar, strukturerar och utvecklar företags immateriella värden. Vi erbjuder allt från klassisk IP som Patent och Varumärkesskydd till modern digital IP som Informationssäkerhet, säker Mjukvaruutveckling, teknisk och rättslig hantering av Big data, mm. Tanken är att med ett helhetsgrepp om IP hjälpa kunden att skydda det som är av värde för just deras företag, affärsidé, uppfinning, eller digitala innovation – det kallar vi för IP 360.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Zacco erbjuder en kostnadsfri två timmars workshop där vi tillsammans med er kartlägger vilka immateriella värden ni sitter på och har potential att skapa. Utifrån det tas en ”action plan” fram med möjliga åtgärder som kan stärka, skydda eller öka värdet på er affär.

Kontakta oss!