Triathlon & ISEA

Triathlon & ISEA är ledande inom affärsrådgivning life science med lång erfarenhet av att hjälpa bolag och entreprenörer i tidiga faser att utveckla sina verksamheter och skapa bestående värde för både för bolag och individ. Genom en unik kombination av den operativa kapaciteten hos managementkonsultbolaget Triathlon med ISEAs seniora experter med framgångsrika karriärer från exekutiva ledningsroller möjliggör vi hållbara resultat med hög kvalitet. Triathlon & ISEA bidrar med strategisk och operativ support inklusive t.ex. verifiering av marknadspotential, framtagning av affärs- och tillväxtplaner, partner screening och finansiering.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Triathlon & ISEA erbjuder kostnadsfri behovsanalys och genomgång av affärsplan till bolag vid Sahlgrenska Science Park för gemensam diskussion av affärskritiska frågeställningar utifrån era behov. Vid mötet får ni träffa erfarna experter med lång erfarenhet av att skapa värde och tillväxt i bolag i tidiga faser med stora industriella nätverk.

Kontakta oss!