Synergon

SYNERGON är din ”IP-Department on Demand” och erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och portföljhantering med fokus på affärsnyttigt IP-skydd till lägre kostnad. Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån grundfilosofin att affärsutveckling, R&D och IP måste gå hand i hand för att skapa långsiktigt starka affärer. Vi är specialiserade på att skapa kommersiellt relevanta skydd av alla typer av immateriella tillgångar inom Life Science och digitala innovationer och arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad IP-avdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag, med målsättningen att erbjuda den bästa affärsmässiga lösningen till lägsta möjliga kostnad och risk.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

SYNERGON erbjuder 20% rabatt på vår tjänst Initial Intellectual Asset Analysis. Tjänsten görs till ett fast pris och tar ett helhetsperspektiv kring de kontrollpositioner bolaget har och kan upparbeta kring sin innovation. Analysen innefattar både kontrollpositioner som omfattas av immaterialrättsligt skydd samt andra affärsstrategiska positioner, och vi gör en rating av respektive innovationskomponents vikt och möjlighet till skydd samt en handlingsplan för vilka åtgärder som behövs framåt för att erhålla en stark kontrollposition. Bolaget erhåller inom ramen för analysen två möten, en rapport samt ett ramverk för det fortsatta arbetet med att kontrollera bolagets innovation. I rapporten presenteras även förslag på vidare åtgärder så som patenterbarhetsanalys utifrån vår gedigna sökkompetens eller skapandet av strukturer för bevarandet av företagshemligheter som bolaget bör vidta för att erhålla kommersiellt viktiga kontrollpositioner.

Kontakta oss!