Scandinavian Development Services

SDS är ett ledande konsultföretag i Norden inom regulatory, med tjänster inom läkemedelsutveckling, medicinsk utrustning, kombinationsprodukter, design av kliniska studieprogram och expertis inom biostatistik. Vårt team består av handplockade specialister med gedigen erfarenhet från industrin och akademin. Vi erbjuder ett helhetskoncept där ni som kund kan välja de tjänster ni har behov av för att komplettera er interna kompetens och kapacitet, men vi kan också ta helhetsansvar för ett projekt där vi tar ansvar för operativa delar utifrån er interna strategi.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

SDS erbjuder företag kopplade till Sahlgrenska Science Park en kostnadsfri två timmars konsultation/workshop där företagets utvecklingsplan gås igenom och diskuteras, med syfte att identifiera behov och ge förslag på kostnadseffektiva och strategiska lösningar. Företagets nuläge, strategiska utvecklingsplan och Target Product Profile (om dessa finns tillgängliga) gås igenom, och ett första steg i en gap-analys görs. Om så önskas, tar Scandinavian Development Services fram ett erbjudande för fortsatt samarbete.

Kontakta oss!