Qing

Qing är ett konsultbolag med full fokus på att optimera kvalitet och regulatorisk överensstämmelse enligt våra kunders mål och förutsättningar/krav. Vår övertygelse är att kvalitet ligger som grund för att kunna leverera hållbar tillväxt och möjliggöra goda resultat på ett förutsägbart sätt. Vi är pragmatiska specialister som alltid sätter patientsäkerheten först men med affären i centrum. Vi agerar som er extra kompetens eller resurs inom kvalitets- och/eller regulatoriska frågor.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Qing erbjuder 2 kostnadsfria konsulttimmar där ditt företag kan få hjälp eller diskutera frågor kring hur du:

    • navigerar rätt i regelverken genom stöttning med regulatorisk navigering/strategi
    • effektivt sätter din produkt på marknaden genom CE märkning
    • skapar ett anpassat Ledningssystem för kvalitet enligt gällande regelverk och standarder som är förberett och klart för certifiering
    • tar fram och fastställer eller underhåller teknisk dokumentation och/eller sammanställer produktens tekniska fil vid CE märkning av produkt
    • erhåller eller upprätthåller rätt kompetens inom kvalitetsfrågor eller regulatoriska frågor. Det kan ske i företagets linjearbete eller som extra resurs i projekt.

Kontakta oss!