Mediteq

Mediteq är ett konsultföretag som hjälper och guidar dig bland regulatoriska krav, marknadstillträden och CE-märkning av medicintekniska produkter. Vi arbetar både med små innovativa start-ups och stora multinationella företag. Vi har tydliga mål, vågar tänka nytt och har långsiktiga perspektiv i våra uppdrag.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Vi vill hjälpa dig att förstå och öka dina kunskaper kring regelverk och krav på medicintekniska produkter.

• Du får träffa oss kostnadsfritt under ett 2-timmarsmöte kring en specifik frågeställning.
• Medlemskap i Mediteq Forum, ett kompetensnätverk inom lagkrav, kvalitet och regulatory affairs för medicintekniska produkter och teknik inom vården. Två års medlemskap till kostnaden av en årsavgift. För mer information läs HÄR.
• Vi genomför årligen en kostnadsfri eventdag kring Regulatorisk information för innovationsbolag i samarbete med Sahlgrenska Science Park.

Kontakta oss!