MAQS Advokatbyrå

MAQS Life Science-team har stor erfarenhet av att biträda klienter i branschen och arbetar tätt ihop med byråns olika verksamhetsgrupper vilket innebär att vi har de förutsättningar som krävs för att tillhandahålla anpassad rådgivning inom relevanta expertisområden såsom immateriella rättigheter, konkurrensrätt, bolags- och kapitalmarknad samt att upprätta och förhandla avtal i samband med samarbeten och transaktioner.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

MAQS erbjuder två timmars kostnadsfri legal rådgivning. Tjänster inom området omfattar bland annat:

  • Transaktioner – Licensavtal, överlåtelser av immateriella rättigheter samt förvärv och överlåtelse av bolag
  • Samarbeten – Forsknings- och utvecklingsavtal, kliniska studier, CRO-avtal, joint ventures, distribution etc.
  • Regulatoriska frågor – Tillstånd, GDPR, aktiemarknadsfrågor
  • Marknadsföring och försäljning

Kontakta oss!