Intertek

Intertek är världsledande inom provning och certifiering av bland annat medicintekniska produkter och certifiering av ledningssystem. Vi provar och certifierar för marknadstillträde både inom och utanför EU och är Sveriges största Notified Body (anmält organ) för EU:s medicintekniska produktdirektiv (MDD).

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Intertek erbjuder Sahlgrenska Science Parks medlemsföretag 20 % rabatt på både öppna och företagsanpassade utbildningar hos Intertek Academy. Intertek Academy finns för dig som vill utveckla din kompetens inom produktregelverk, kemikalielagstiftning och ledningssystem. Vi utbildar bland annat i CE-märkning av medicintekniska produkter, provning enligt IEC/EN 60601 och 61010 och riskhantering och kvalitetsledning för medicinteknik, men även i exempelvis kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning enligt ISO 9001, 14001 och 45001. intertekacademy.se

Kontakta oss!