hokahey consulting

Vilka är din kunds viktigaste behov? Och vem är din kund – egentligen?
Den som vet mest och lär snabbast om kundens mål, motiv, strävanden och behov, den har ett försprång.
hokahey consulting hjälper ditt företag lyfta fram och verifiera kundbehov. Ni får en systematiskt framtagen bild av era kunders verkliga behov, en kunskap som ökar träffsäkerheten vid utformningen av era lösningar.
Vår metodik har nära koppling till den ursprungliga tanken bakom Lean, Agile och Human Centered Design som går ut på att göra enbart det som skapar värde för kunden.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Vi erbjuder en två timmars kostnadsfri konsultation där vi tillsammans kartlägger intressenter och formulerar en hypotes om ett centralt kundbehov ni behöver förstå på djupet.
Den framtagna kundbehovshypotesen motsvarar CRL 1 (Customer Readiness Level) i NASAs Technology Readiness Level (TRL) model.

Kontakta oss!