Capgemini

Capgemini är en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation med en stark lokal förankring. Vi möjliggör för organisationer och verksamheter att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete, teknologikunskap till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att affärsnytta realiserad med teknik åstadkoms av människor.

Erbjudande till dig som är bolag i Sahlgrenska Science Parks miljö

Capgemini erbjuder Mentorskap för Grupp eller en individ alternativt en kostnadsfri 2-timmars workshop inom områdena:

  • Privacy & Data Security
  • Data science, Advanced analytics & AI
  • Enterprise Architecture On-prem / Cloud
  • Information Management & Master Data Management
  • Utvärdering av projektinitiativ & Usecase

Capgemini kan även vara delaktiga i framtida finansierade projekt både genom kompetensresurser och leveranser.

Vill du ha hjälp med något mer specifikt än ovan förslag så hör gärna av dig så kan vi diskutera upplägg.

Kontakta oss!