Medicinareberget – ett kompetens- och resurscentrum

Sahlgrenska Science Park har ett bra läge på Medicinareberget som har en total byggnadsyta på över 100 000 kvadratmeter.

I den här miljön finns spetskompetens inom en rad forsknings- och utbildningsområden och servicemöjligheter med den senaste tekniken och utrustningen. Här finns också Sahlgrenska akademin som innefattar institutionerna för biomedicin, odontologi, kliniska vetenskaper, medicin, neurovetenskap och fysik och institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt andra biovetenskapliga institutioner vid Göteborgs universitet.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, norra Europas största universitetssjukhus, ligger i direkt anslutning till Sahlgrenska Science Park. På gångavstånd finns alltså kliniknära forskning och klinisk studieverksamhet, samarbetspartners och stadens centrum.

Spetskompetens och kontakter

På Sahlgrenska Science Park fokuserar vi helt på life science och i vår unika miljö finns tillgång till värdefull spetskompetens. Här etablerar sig många olika aktörer med life science-fokus, vilket skapar en bra grogrund för utveckling i regionen.