Bolag i vår miljö

Kunskapsintensiva och med ambition att ligga i den absoluta framkanten – Bekanta dig med bolagen i vår miljö!

90

bolag hos oss och i våra affärsutvecklingsprogram

 

Se filmen med goda råd till missförstådda entreprenörer från Nobelpristagare Arvid Carlsson.

ForskningFöretagspark

Addbutment Dental har en unik och innovativ lösning på ett vanligt problem vid placering av implantat. Lösningen möjliggör hantering av vinklar på ett effektivt sätt vilket skapar stort värde för tandläkare och tandtekniker. Lösningen fungerar tillsammans med alla typer av implantat och har en global marknad.

ProduktbolagAlumni

Albireo is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of novel bile acid modulators to treat orphan pediatric liver diseases and other liver and gastrointestinal diseases and disorders.

 

LäkemedelsutvecklingBiotech Center

ALS Scandinavia AB  erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

TjänstebolagFöretagspark

Med Aweria samordnas patientinformationen hela vägen från larmcentralen, via ambulans och in på akutmottagningen.

Accelerator

BergmanLaboras affärsidé är att tillhandahålla instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter för mikroskopi.

Medicinsk TeknikFöretagspark
ForskningBiotech Center

Biomedicals Sweden AB står bakom UVIREN som är en alternativ, antibiotikafri produkt för att behandla urinvägsinfektioner.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Boneprox tillhandahåller en patenterad metod som analyserar benkvaliteten och risk för benskörhet utifrån vanliga tandröntgenbilder och kan på så sätt minska risken för framtida frakturer.  Metoden är baserad på bildprocesseringsalgoritmer tillsammans med AI som används på vanliga digitala tandröntgenbilder.

Digital hälsaAccelerator

An app for your sobriety.

Digital hälsaAccelerator

Fokus på forskning och produktutveckling framför allt inom områdena funktionella och inflammatoriska mag- tarmsjukdomar.

Functional FoodFöretagspark

Capsaicin är ett projekt baserat på forskning inom Göteborgs Universitet.

ForskningAlumni

Captario utvecklar Captario SUM, ett beslutstödssystem som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.

TjänstebolagAlumni

Caresumables AB arbetar i området innovativa förbrukningsartiklar för Vård och Omsorg. Patientens bekvämlighet har stått i fokus alltsedan företagsstarten 2012.

Medicinsk TeknikAlumni

Carl Bennet AB (CBAB) grundades 1989 av Carl Bennet. Bolaget är huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge Ab, Lifco AB och Elanders AB. Dessutom bedrivs verksamhet genom dotterbolagen Symbrio AB och Dragesholm AB.

Medicinsk TeknikBiotech Center

CedoVision Artificial Intelligence® (CAI) is a software platform for developing AI applications in medical care. CAI® is optimized for 3D data from image management systems, e.g. CT and MRI scanners. We develop AI algorithms, custom applications for annotation and data processing as well as systems for network training.

ForskningTjänstebolagFöretagspark

CELLINK is a global leader in developing and delivering life-science solutions, equipping hundreds of labs and thousands of scientists worldwide with cutting-edge technologies that fuel groundbreaking scientific breakthroughs. With a commitment to quality and innovation, our bioprinters, imaging systems and bioinks have contributed to revolutionary advancements in academic and clinical medicine.

Medicinsk TeknikBiotech Center

Curida is a Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) within the Pharmaceutical industry, based in Norway with an office at Sahlgrenska Science Park.

Curida has core competency in state-of-the-art manufacturing of Liquid Pharmaceuticals based on sterile unit-dose Blow-Fill-Seal (BFS) technology and Nasal Spray. The development expertise covers the full service for the development of nasal drug products, and experience on operational excellence is spanning more than 40 years. Curida has produced BFS products since 1989 and offers over three decades of know-how in this technology. Customers range from small start-ups and early stage Biotech companies to Big Pharma.

 

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikFöretagspark

With growing populations, increased age and more people at home living with chronic disease, digitalisation of distributed healthcare must step up. Our vision is to lead the way to the future of connected healthcare, enabling substantial cost savings and increased quality of life for the individual.

Accelerator

Developing medical technology for non-contact detection and assessment of infections such as pneumonia, meningitis and sepsis.

Accelerator

Enklare diabeteskommunikation – diasend® är ett fristående system som gör det enkelt att överföra, lagra och överblicka patienters data från olika typer av glukosmätare, insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare och mobilappar. diasend® erbjuder dessutom möjligheten att integrera data från olika aktivitetsmätare.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Dizlin is a biopharmaceutical research company targeting CNS disorders with novel treatments for Parkinson’s disease in late phases of development.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Preventing cancer mortality through earlier detection and closer monitoring.

Accelerator

Med en patenterad läkemedelssubstans, EP0003, förväntas nya möjligheter till effektiv behandling av bl a rosacea.

LäkemedelsutvecklingAlumni

Empaticus utvecklar samverkansplattformen Human Flourishing Platform, en virtuell värld utformad för träning av medkänsla, sociala, kulturella, mentala och emotionella färdigheter.

Digital hälsaAlumni

S-CUT är utvecklad av räddningspersonal och används av räddningstjänster och ambulansföretag över hela.

ProduktbolagTjänstebolagAlumni

Everdrone develops visual navigation for autonomous drone

Medicinsk TeknikAccelerator

Eyescanner – Technology for a safer environment

Eyescanner genomför med hjälp av avancerad teknologi narkotikatester via mobilens kamera.

Digital hälsaAccelerator
LäkemedelsutvecklingAlumni

Galecto develops galectin modulators for the treatment of severe diseases, including fibrosis and cancer.

LäkemedelsutvecklingFöretagspark

Getica works with development and manufacturing of biochemical reagents for use in diagnostic assays.

ForskningProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

Gnosco har utvecklat Dermicus,  en CE-certifierad telemedicinsk plattform och mobil applikation, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Digital hälsaAccelerator

GOOZO visar vilka personalinvesteringar som ger det bästa ekonomiska utfallet och return on investment.

 

Alumni

Happy at Work är en smart digital tjänst som mäter medarbetarnas välmående kontinuerligt genom anonyma och snabba enkäter.

Accelerator

Blod och känsliga vätskor skadas genom roterande mekaniska delar i befintliga pumpar. Gravity-pumpen hanterar känsliga vätskor försiktigt utan att skapa negativa effekter.

Medicinsk TeknikAlumni

InfoGov Sweden AB provides facilitation and collaboration services within the life science industries, leading to enhanced innovation and business governance. Specific services offered, include:

– Facilitation of business improvement and innovation programs
– Leadership of innovation networks (open and closed)
– Information governance health checks and information inventory management
– Delivery of training programs for policy, standard and procedural frameworks

TjänstebolagFöretagspark

Utvecklar sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS) genom vilken processer på ytor och i tunna skikt kan studeras på nanonivå.

Medicinsk TeknikBiotech Center

InvivoPower provides a transcutaneous energy link technology for implanted heart pumps and total artificial hearts, that will in the long run eliminate the need for heart transplants. The technology is characterized by its high energy transfer efficiency and its absence of infections. The disruptive energy link technology can further be used for all active medical implants like neural stimulator, retina implants, cochlear implants, insulin pumps etc.

Accelerator

IRLAB upptäcker och utvecklar nya och innovativa läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar med målsättningen att förbättra livet för människor som drabbats.

ForskningBiotech Center

Isofol Medical AB was founded in 2008 based on the research of Professor Bengt Gustavsson and his collaboration with Merck & Cie, the world’s leading manufacturer of folate-based therapies. Isofol’s main objective is to improve the outlook for the majority of cancer patients undergoing chemotherapy treatments.

LäkemedelsutvecklingBiotech Center
Our mission is to help seniors to be stronger and happier. We offer an easy–to-use tool,  Joyvest,that makes physical activity enjoyable with the power of  individually selected music.
AlumniFöretagspark

Findwise Healthcare driver kommersialiseringen av EU projektet KConnect, avancerad sökteknik för medicinsk information.

Digital hälsaAlumni

Konsert Strategy & IP is a boutique management consulting firm. We partner with technology-intensive organizations across the globe to strengthen their growth and profitability.
Our team cooperates at all levels of the client organization throughout all phases in strategy, performance improvement and transformation.

KonsultverksamhetBiotech Center

Lavivo, a biotechnology company developing preventions
and treatments for people suffering from gastrointestinal (GI) imbalance and infections impacting the bodily function.

LäkemedelsutvecklingMedicinsk TeknikAlumni

LIF –  de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

ForskningLäkemedelsutvecklingFöretagspark

Luxbright is a Swedish developer and manufacturer of sophisticated X-ray tubes for medical, security and industrial applications

ForskningProduktbolagBiotech Center

LYTICS VÖR är en familj av upptäcktsautomatiserade lösningar som kan appliceras på enkel patientövervakning till avancerad AI-analys. LYTICS VÖR avslöjar anomalier och patientförändring över tid genom att ta hänsyn till multipla variabler.

Digital hälsaAlumni

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik.

Medicinsk TeknikAlumniFöretagspark

Erbjuder en enkel och kostnadseffektiv web-baserad eCRF-lösning för kliniska prövningar.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Vår vision är att erbjuda ett smart, kundanpassat provrörsställ som bidrar till mer värde för sjukvårdspersonal och patienter.

Alumni

Skräddarsydda rehabiliteringsprogram utifrån dina behov, baserad på kraftfull teknik och ett avancerat inlärningssystem.

Alumni

Utvecklar nya lösningar för interaktivt medicinskt lärande. Första produkten, Anestetix ™,  är en skärmbaserad virtual-reality simulator för intubation.

Medicinsk TeknikAlumni

Vi på MOON arbetar för att du ska få kunskap om ditt fertila fönster genom att lära dig hur din kropp fungerar, på ett naturligt sätt.

Digital hälsaAlumni

Music Doll® ökar livslust och dagligt välbefinnande hos personer med Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Medicinsk TeknikAlumni

MYoroface har utvecklat produkten IQoro®, som med bevisad effekt behandlar ät- och sväljsvårigheter och hjälper personer med problem att Andas, Äta, Tala och Le.

Medicinsk TeknikFöretagspark

Neoss® was founded in 2000, with the objective of ”Advancing the Science of Dental Implant Treatment”, by Fredrik Engman, Neoss Chief Technology Officer, and Professor Neil Meredith.

Medicinsk TeknikProduktbolagBiotech Center

NHE Licence AB äger intellektuella rättigheter till MedTech20©, som är ett enkätinstrument med vetenskapligt utvecklade frågor, som mäter hur en medicinteknisk produkt/tjänst påverkar livskvalitet och vardagsliv för patienter. Det är designat för att fånga de mervärden som ofta kännetecknar medicinteknik och som inte kan mätas med kliniska parametrar (ref. Lesén et al, Int J of Technology Assessment in Health Care 2017). MedTech20© består av en patientenkät MedTech20©Quetionnaire, som ger profil för produkten  och MedTech20©Index, som resulterar i ett värde mellan 0-1.

Njord Medtech aims to secure a patient and user-centric healthcare system via innovative product- and service development. The company has been incubated within the Sahlgrenska University Hospital since 2016, and incorporated in 2019. The short term goal is to launch Njord Atle – a motorized patient transfer device to improve work environment and productivity, mainly targeted at Radiology departments.

 

Medicinsk TeknikFöretagspark

OBT develops medicines for advanced and metastatic cancers. We have a preclinical portfolio of small molecule and biologics programs, comprising an antibody-development platform for functional antibodies and a novel class of metabolic cytotoxics with immunomodulatory potential.

ForskningLäkemedelsutvecklingBiotech Center

Arbetar för att förbättra livskvalitén för personer med uppmärksamhetssvårigheter, t ex ADHD, genom en förbättrad smartphone-baserad metod för diagnosstöd och behandlingsuppföljning.

Digital hälsaAccelerator

PekiiLess- developing blood glucose measurement based on human exhalation

PeckiiLess is a Sweden-based company that has created a nano-sensor that can detect blood glucose levels through human exhalation to an extremely accurate level.

ForskningProduktbolagAccelerator

PExA AB is a Swedish start-up company that develop and commercialize a breakthrough technology enabling non-invasive collection of human biological material specifically from the small airways, with potential in discovery early biomarkers in lung disease.

Medicinsk TeknikBiotech Center
LäkemedelsutvecklingTjänstebolagFöretagspark

PharmaLex is a global provider of services for the pharma, biotech and medical device industries. Being a one stop shop, we deliver services essential to enable companies to maximize their development process and reduce their time to market, building the bridge from bench to bedside. Our network of offices and partners offers the global reach and local depth to navigate routes to market and regulatory challenges around the world, wherever our clients are located.

TjänstebolagFöretagspark

Beslutsstöd för säkra och snabba beslut i hela akutvårdskedjan: 112 – Ambulans – Akutmottagning –  Vårdcentral – Hemsjukvård -1177.

TjänstebolagFöretagspark

ResearchOnTheGo – The missing link between medical device companies and their users

ResearchOnTheGo is redefining how the medical device industry interacts with end-users. We help companies reduce costs for clinical investigations and combine several sources of information into a cohesive post-market follow-up plan.

ForskningTjänstebolagAccelerator

RISE Research Institutes of Sweden

ForskningBiotech Center

Through an advanced and unique Buffered Hypochlorite based Technology Platform RLS Global  focus on developing products based on Gentle methods for Minimally Invasive Treatment.

LäkemedelsutvecklingTjänstebolagAlumni

We care about people and exist to bring together life-saving products and knowledge of emergency medical skills that preserve life.

Digital hälsaMedicinsk TeknikProduktbolagTjänstebolagFöretagspark
ProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

Salus mea is the first certified telecare service for the mobile phone that brings security to users both at home and outside.  By using modern, simple, and discreet technology, Salus mea meets individuals’ needs through all phases of aging.

Digital hälsaAccelerator

Scandinavian CRO is a full-service clinical research organization that provides expert support in the clinical development of pharmaceuticals, medical devices, in-vitro diagnostics and biologics.

ForskningKonsultverksamhetTjänstebolagFöretagspark

A digital health platform combining behavioral eceonomics, gamification, AI and personal coaching. All to improve health, care experience and financial performance at scale.

Digital hälsaAlumni

Simsen Diagnostics’ vision is to maximize the potential of ultrasensitive sequencing for improved healthcare and novel applications. Our unique technology enables sensitive detection of cancer mutations by a simple blood sample.

Medicinsk TeknikProduktbolagTjänstebolagFöretagspark

Your coach to better sleep.

Accelerator

Alla har rätt att må bra. Därför finns Snaptive. Vi tror på att fler ska ges rätt redskap för att må bra och därmed kunna ta ansvar för sin psykiska hälsa.

Vi erbjuder tillgängliga kuratorer som ger stöd, rådgivning och motivation i vardagen. Hos oss chattar du anonymt och får snabbt, enkelt och smidigt stöd.

Alumni

Empowering better sleep and wellbeing thanks to innovative care solutions.

ForskningMedicinsk TeknikFöretagspark
TjänstebolagAlumni
ForskningBiotech Center

Ten Medical Design AB (10MD) is committed to developing medical technology products based on true customer needs.

ProduktbolagAlumni

Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling.

ForskningMedicinsk TeknikBiotech Center
ForskningTjänstebolagFöretagspark

Tridentify är ett företag för utveckling och marknadsföring av medicinteknisk utrustning för mätning av kvalitet på medicinska produkter.

Medicinsk TeknikTjänstebolagAlumni

Tummy Lab identifierar samband mellan din kost och dina magbesvär.

Digital hälsaAccelerator

Med VectorizeMoves produkt Walkbeat mäts gångmönster via en app och bärbara sensorer. Genom att studera gångstilen kan man följa hur en person som exempelvis har en neurofysiologisk sjukdom påverkas av medicinska insatser.

Digital hälsaAccelerator

VERIGRAFT is a regenerative medicine company, located in Gothenburg, Sweden. The company generates personalized tissue-engineered transplants for use in regenerative medicine.

 

ForskningAcceleratorBiotech Center
Accelerator

SPECIALISTER PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR KRITISKA MILJÖER!

Vita Verita levererar högkvalitativa produkter och tjänster för laboratorie-, renrums- och sjukhusmiljöer. Vi erbjuder våra kunder den optimala lösningen med de produkter och mättjänster som deras verksamhet kräver.

Medicinsk TeknikFöretagspark
LäkemedelsutvecklingAlumni

VoiceMed identifies illnesses by combining sound analysis and A.I. They are now releasing COVID-19 screening software, available from any phone, that identifies Digital Biomarkers of COVID19 within your cough, breath and speech.

Inga resultat