Tummy Lab AB

10-15% procent av världens befolkning lider av kroniska magbesvär.
Tummy Lab är det första skalbara självhjälpsverktyget för att på individnivå komma till rätta med kosten.

    1. Logga vardagen – Logga aktiviteter i vår intelligenta journal.
    2. Analys – Vi analyserar din journal och söker efter kopplingar mellan mat och symtom.
    3. Upptäckter – Intressanta spår och upptäckter presenteras för dig i appen.

Kontakt: Anders Elfving, VD
Tel: +46737 24 78 21
info@tummylab.com