Tridentify AB

Tridentify är ett företag för utveckling och marknadsföring av medicinteknisk utrustning för mätning av kvalitet på medicinska produkter.

Tridentify startade med fokus på att leverera innovativa lösningar för övervakning av medicinska produkter. Tridentify har för närvarande över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, projektledning, systemutveckling och elektronikkonstruktion.
Under hösten 2009 presenterade Tridentify en innovativ lösning för övervakning av blodpåsar. Utvecklingsstrategin för bolaget är att arbeta med strategiska partners för att slutföra produktutveckling, licens-och distributionsavtal.
Tridentify fokuserar på kvalitetsstyrning, som är ett av företagets viktigaste verktyg för att uppnå maximal kundnöjdhet. Huvudkontoret och utvecklingsavdelningen för programvara och produkter finns i Göteborg, nära Universitetssjukhuset och kvalificerade partners. Marknadsföringskontor återfinns både i Stockholm och Jönköping.