Toleranzia

Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling. Toleranzias huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, för vilken det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential.

Grundat: 2011/2012