Vitartes

Vitartes är det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Science. Vi utvecklar hållbara Life Science-fastigheter som integrerar sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv i kunskapskluster.

Vår vision är att Vitartes ska möjliggöra samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv och ha en betydande roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Med fastigheter som instrument vill vi möjliggöra och främja samverkan mellan verksamheter och därmed skapa ett betydande mervärde för våra hyresgäster. Vitartes AB ägs till lika delar av Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB. I Vitartes kombineras Hemsös kompetens avseende förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter med SveaNors projektutvecklingskompetens och erfarenhet inom Life Science.

I Göteborg, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinarberget, utvecklar Vitartes tillsammans med Västfastigheter och Akademiska Hus ett internationellt kunskapscenter där forskning och utbildning på Medicinareberget kopplas samman med norra Europas största universitetssjukhus. Projektet, som fått namnet Sahlgrenska Life, omfattar ca 115 000 kvm.

Namnet Vitartes kommer från latinet där Life Science fritt översatt blir Vita Artes.