Ström & Gulliksson

Vi skapar rättigheter och ser till att du får behålla dem.

Ström & Gulliksson levererar alla råd och tjänster inom patenträtt som ditt teknikföretag kan behöva. Du får hjälp att ansöka om patent, hjälp att skydda och försvara patentet mot intrång samt underlag för att hitta de mest lönsamma sätten att utnyttja patentet på. Vi bevakar dina intressen och följer utvecklingen inom din bransch i Sverige, Europa och globalt. Vi finns helt enkelt vid din sida under idéens och patentets hela livscykel.