Stayble Therapeutics

Stayble utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration. Ryggsmärta rankas som ett av de mest kostsamma sjukdomstillstånden i västvärlden och kostar i USA över $40 miljarder.

Stayble behandling har möjligheten att bli ett alternativ för de miljontals patienter som inte blir bättre av smärtstillande preparat och som inte kan, har råd eller vill genomgå en steloperation.

Stayble befinner sig i tidig klinisk fas.

Andreas Gerward, VD, +46730 808 397, andreas.gerward@stayble.se