Predicare AB

Vid varje akutbesök eller upphämtning av ambulans är patienten beroende på hur akutpersonalen agerar utifrån hur de uppfattar din akuta situation. Denna uppfattning kan lätt bli subjektiv och påverkad av erfarenheter, dagsform, eller andra omständigheter såsom stress, långa köer, andra patienters klagan m.m..

För optimal patientsäkerhet behövs därför ett objektivt verktyg som skall ge vårdmedarbetaren/givaren rätt vägledning om just din akuta situation – vilka risker du har att dö eller få svåra komplikationer/följdverkningar om du inte tas om hand inom ditt tidsintervall. Därför finns RETTS beslutsstöd för säkra och snabba beslut i hela akutvårdskedjan: 112 – Ambulans – Akutmottagning –  Vårdcentral – Hemsjukvård -1177.

Kontakt: Mathias Myrén, VD
+46 76 840 14 23
mathias.myren@predicare.se