PledPharma AB

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador som drabbar alltför många patienter med tjock- och ändtarmscancer i samband med cellgiftsbehandling. En global fas III-studie påbörjades under fjärde kvartalet 2018.

Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser.