AQILION AB

Aqilion AB är ett bolag inom life science med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att tillföra kapital, know-how och ett engagerat partnerskap.

Genom att bidra med kunskap och kapital hjälper Aqilion (tidigare P.U.L.S AB) innovatörer inom life science att utveckla sina idéer och driva framgångsrika projektbolag. Sedan Aqilion bildades 2002 har tio projektbolag startats och av dem har sju nått klinisk fas. Aqilion letar för tillfället aktivt efter nya projekt och vill gärna komma in tidigt. Det ska vara projektidéer med en god vetenskaplig grund inom områden där det i dag behövs nya eller bättre läkemedel.

När Aqilion har gjort en grundlig utvärdering av en idé och kommer fram till att den uppfyller Aqilion kriterier bildas ett projektbolag. Aqilion har tillgång till ett 40-tal partners med en gedigen erfarenhet och bred kompetens inom vetenskap och läkemedelsutveckling. Aqilion driver projektbolaget under utvecklingsperioden och därefter avyttras bolaget till läkemedelsindustrin som har erfarenhet av produktion och kommersialisering. Försäljningen av projektbolaget gynnar förstås innovatörerna och finansiärerna, och kapital kan investeras i nya spännande projekt.

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, AQILION AB har:

-Startat tio projektbolag sedan 2002
-Tagit sju av tio projekt till klinisk fas
-Framgångsrikt avyttrat tre projektbolag, varav ett är noterat
-Sex aktiva projektbolag idag
-Unik erfarenhet och kompetens genom sina 40 partners
-Kostnadseffektiv och virtuell organisation
-En välbeprövad affärsmodell
-Rest 500 MSEK till projektbolagen och 120 MSEK till Aqilion
-Regionalt kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg.

Läs gärna mer på www.aqilion.com

Kontaktperson:
Carina Eldh, mobile: +46 (0) 70 664 94 77,

carina.eldh@aqilion.com