Opatus AB

OPATUS arbetar för att förbättra livskvalitén för personer med uppmärksamhetssvårigheter – t.ex. ADHD – genom en förbättrad smartphone-baserad metod för diagnosstöd och behandlingsuppföljning.

 Problemet

Utvärdering av personer med ADHD och liknande uppmärksamhets-problem är en omfattande procedur med klinisk bedömning samt datainsamling från flera olika informanter, ofta via frågeformulär. Dessa tenderar att vara oprecisa och ge svårtolkade resultat som måste underbyggas med objektiva mätningar.

 Lösningen

Opatus CPTA är ett objektivt, lättanvänt uppmärksamhetstest som samtidigt mäter impulsivitet och motorisk aktivitet som ett komplement till den etablerade subjektiva utvärderingen. Testrapporten visar prestanda över tid och ger utredaren ett värdefullt objektivt komplement till den kliniska bedömningen. Rapporten är detaljerad men samtidigt lättförstådd och ett utmärkt kommunikations-verktyg gentemot patient och anhöriga.  Affärsidén är att man med en smartphone som plattform, presenterar en uppgift med tryck och icke-tryck på skärmen och samtidigt registrerar personens respons och rörelsemönster. Resultatet blir en bild på förmågan att bibehålla koncentration över tid

Systemet är unikt tillgängligt genom att man kan ha en komplett testutrustning i fickan och öppnar för testning utanför klinik, t.ex. i skola eller i hemmet.

Petter Knagenhjelm

petter@opatus.se

+46 708 881491