Monivent AB

Monivent AB, som grundades 2013, utvecklar medicinteknisk utrustning för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp vid födseln. Omkring 3-6 % av alla nyfödda hamnar i denna situation, då vårdgivaren manuellt pumpar luft ner i barnets lungor. Felaktig behandling riskerar att bidra till allvarliga skador på lungor och andra organ. Trots detta saknas idag bra hjälpmedel för att bedöma hur effektiv behandlingen är. Monivent Neo, som väcker stort intresse med sin unika användarvänlighet, mäter luftflödet till barnet och ger kontinuerlig återkoppling på flera viktiga parametrar som hjälper vårdgivaren att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

Kontaktperson: Maria Lindqvist, maria@monivent.se, +4673 800 43 55
Webbadress: www.monivent.se