Mittep AB

Mittep AB utvecklar medicinska simulationslösningar och grundades 2012 driven av insikten att tillgängliga träningslösningar för självstyrd undervisning och träning av endotracheal intubation är otillräckliga.

Endotracheal intubation utförs på operation, på IVA och inom akutvård. En mjuk slang placeras genom mun eller näsa i patientens luftrör. Proceduren behöver lyckas eftersom patienterna inte kan andas själv längre. Misslyckad intubation är den ledande orsaken av anestesirelaterad sjuklighet och dödlighet.

Dagens lösnignar är antingen väldigt enkla, som intubationsdockor som enbart erbjuder en luftväg att träna på utan variation eller återkoppling. Mera avancerade lösningar fokuserar i regel på team-träning.

Grundlig intubationstraining idag är därför begränsad till anestesiologer och anestesisjuksköterskor på grund av den patient- och lärarintensiva utbildning som krävs.

Anestetix ™, vår första produkt, är en skärmbaserad virtual-reality simulator för intubation av spädbarn och vuxna och lanseras för närvarande i Sverige och Tyskland. Simulatorn erbjuder hands-on träning i ett stort antal olika luftvägsscenarion och leder studenten interaktivt genom proceduren – baserad på den personens förkunskaper. Studenten erhåller feedback och mätvärden efter varje intubation, så både student och lärare kan följa färdighetsutvecklingen.

På så sätt kan studenter och unga läkare öva och lära sig och därmed känner sig tryggare och leverera säkrare vård till sina patienter. Sjukhus och universitet kan utbilda flera och använder lärarresurser bättre.

Vi utvecklar även nya lösningar för interaktivt medicinskt lärande och planerar att lansera en ny produkt under 2017.

Mer information på www.anestetix.se, eller kontakta VD Philipp Mittermaier, tel  070-860 5498, e-post: philipp@mittep.net