MindFam

MindFam digitaliserar terapin och sänker instegströsklarna till professionell hjälp.

Träffa legitimerade psykologer och psykoterapeuter online, oberoende av plats, via säkra videosamtal. Välj psykolog/terapeut efter egna preferenser.