Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB utvecklar medicintekniska produkter baserade på mikrovågsteknik. Företaget grundades 2005 av Professor Mikael Persson och Docent Andreas Fhager. Lovande forskning av mikrovågsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, behövde vidareutvecklas och kommersialiseras.

Företaget har utvecklat Strokefinder™ MD 100, ett instrument ämnat att användas för kliniskt besluts-stöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador. En skadad hjärna behöver komma under lämplig vård så snabbt som möjligt. Snabbare behandling leder till mindre hjärnskada och en snabbare återhämtning för patienten. Några minuters försening kan göra skillnaden mellan ett livslångt handikapp och ett självständigt liv.
Att kunna screena patienter med misstänkt hjärnskada, såsom stroke eller på grund av trauma, och differentiera patienter med svårast skador som kräver akut specialistvård, skulle minska både dödlighet och samhällskostnader.

Strokefinder testas för närvarande i ett flertal kliniska prövningar.

 

Kontaktperson:

Stefan Blomsterberg, CEO

072-3058700

info@medfielddiagnostics.com