Lab on a Bead AB

Lab on a Bead utvecklar och marknadsför en ny magnetisk bioseparationsplattform under namnet LOABeads™. Konceptet, som kallas ”magnetic bead affinity chromatography”, bygger på magnetiska agarospartiklar med hög bindningskapacitet, som tillsammans med tåliga och effektiva magnetseparatorer kan användas i tillämpningar från mikroliter- till literskala.
Lab on a Bead kommer ursprungligen från Uppsala och vår forskning och produktion är placerad där, medan marknad och sälj finns på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Bolaget grundades 2007 kring idéer från forskare på Stockholm och Uppsala Universitet. Inom bolaget utvecklades detta vidare till metoder för att föra in magnetiskt material i agarospartiklar och för att koppla ligander till partiklarnas yta. Dessa metoder är nu patenterade av bolaget.
Vårt nuvarande produktsortiment fokuserar på rening av antikroppar i labbskala. Det inkluderar magnetpartiklar med protein A bundet och magnetseparatorer för provvolymer upp till en halv liter.

Kontaktpersoner:
Björn Strandwitz, CEO
bjorn.strandwitz@labonabead.se
0705–130 115
Karin Lundberg
karin.lundberg@labonabead.se
0701–90 34 39

Grundat: 2007