KConnect

Findwise Healthcare driver kommersialiseringen av EU projektet KConnect.

KConnect är avancerad sökteknik för medicinsk information. Där vi har lösningar för fritextsök av patientdata för läkare i deras dagliga arbete. Många patienter har väldigt långa patientjournaler och det är svårt att på kort tid få svar på sina frågeställningar. Vi plockar ut både fritext och strukturerad information kring patientjournalen ur deras journalsystem och använder sökteknik med textanalys.  Vi presenterar en patient i taget, med autentisering av användare enligt praxis.  Då får läkaren möjlighet att söka i informationen med olika filter och fritext. Man identifierar enskilda händelser eller ser vyn över ett helt vårdåtagande.

Vi erbjuder också söklösningar för patientdata i arkiv. Utmaningen är ofta att det är dåligt med enhetlig metadata och då kan annoteringstjänsten i KConnect kan hjälpa till. Den är baserad på standard taxonomierna, men vi kan också kombinera med er egna begreppsvärld.  Vi kan annotera dokument i dom flesta format inklusive PDF.

Kontaktperson: Mikael Hallin +46725455105 mikael.hallin@findwise.com