Insplorion AB

Insplorion är ett svenskt företag, grundat 2010, som utvecklar och säljer sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS). Med hjälp av NPS kan processer på ytor och i tunna skikt studeras på nanonivå. NPS är också en teknik som till följd av sin höga känslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering en sensorer som lämpar sig för styrning av batterier eller som luftkvalitetssensor.

 

Patrik Dahlqvist, VD

+46 (0)723-62 32 61

patrik.dahlqvist@insplorion.com