Inertia AB

Inertia AB Clinical Science erbjuder praktisk hjälp att genomföra kliniska studier. Det inkluderar sammanställning av studieprotokoll, kliniska rapporter och ansökningar till myndigheter, (t.ex. Läkemedelsverk, Etikprövningsnämnd, kontrollmyndigheter) och monitorering. Vi erbjuder expertis inom akademisk klinisk prövning och kliniska studier i den tidiga explorativa fasen samt i utvecklingsfas. Bland våra kunder finns såväl akademiska grupper, nystartade företag som mer etablerade företag inom life science. Inertia AB Clinical Science står för hög vetenskaplig kvalitet och kompetens.