HestiaMedtech AB

Blod och känsliga vätskor skadas genom roterande mekaniska delar i befintliga pumpar.
Gravity-pumpen hanterar känsliga vätskor försiktigt utan att skapa negativa effekter.