Happy at work

De flesta företag är överens om att medarbetarna är deras mest värdefulla tillgång. Happy at Work är en smart digital tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att hitta problem bland deras medarbetare och ta tag i dem direkt.

Tjänsten mäter medarbetarnas välmående kontinuerligt genom anonyma och snabba enkäter. Ingen installation eller stor implementation behövs. Informationen nås direkt av ansvariga chefer. Den här informationen, tillsammans med förslag på åtgärde, hjälper företag att sänka sin sjukfrånvaro och personalomsättning.