Goozo

GOOZO visar vilka personalinvesteringar som ger det bästa ekonomiska utfallet och return on investment

Med hjälp av en unik kombination av ekonomialgoritmer och datainsamling skapar GOOZO förutsättningar för organisationer att ta sitt personalarbete till nästa nivå. Molntjänsten grundar sig på medarbetar- och pulsenkäter där resultatet, personalgruppens behovsområde, kopplas till rekommenderade insatser. Förändringen i medarbetarnas välmående och prestation sätts i relation till insatsernas omfattning och ekonomiska nyckeltal i syfte att nyttomaximera personalinvesteringar sett till kostnad och effekt.